Heistergem

Het wachtbekken Heistergem bevindt zich op het grondgebied van Buggenhout, Lebbeke en Opwijk. De naam Heistergem verwijst naar de Frankische nederzetting Haisthaingaheim.

Een ongeveer 2,2 km lange wandelroute voert u doorheen een landschap van bomen en poelen. Aan de vijver staan twee vogelkijkwanden waar u in alle rust vogels kan observeren. In het zomerhalfjaar treft u hier de wilde eend, bergeend, meerkoet, waterhoen, dodaars en blauwe reiger aan. Er is een wandeldijk die parallel loopt met de spoorlijn Dendermonde-Brussel. Iets verderop kan u de werking van de klepstuw bekijken die ervoor zorgt dat het wachtbekken slechts op momenten van hoogwater gevuld wordt. De route omvat heel wat grasland en woeste gronden. Deze worden ecologisch beheerd door schapenbegrazing. Begrazing geeft meer structuur in de vegetatie dan maaien omdat de dieren niet overal en alles met dezelfde intensiteit begrazen.

Zin om dit prachtig stukje natuur te ontdekken? Via de Broekstraat wandelt u richting wachtbekken. De lokale besturen van Buggenhout, Lebbeke en Opwijk maakten in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en de Natuurpuntafdelingen ’s Heerenbosch en Ijsvogel een infofolder. Deze is gratis te verkrijgen aan het onthaal in Het Gemeentehuis.

Deel deze pagina

woensdag 5 mei 2021