Het Groeipakket

De kinderbijslag werd op 1 januari 2019 het Groeipakket en is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin.

Wat zit er allemaal in het Groeipakket?

Voorwaarden

Een kind dat in Vlaanderen is gedomicilieerd heeft onvoorwaardelijk recht op een Groeipakket tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt of 21 jaar voor kinderen met een handicap.

Het kind dat niet de Belgische nationaliteit heeft, moet voor minstens 3 maanden verblijfsrecht hebben in België.

Kinderen van 18 tot 25 jaar

Elk kind dat in Vlaanderen is gedomicilieerd heeft vanaf 18 jaar tot en met de maand waarin het 25 wordt, onder bepaalde voorwaarden recht op het Groeipakket:

Secundair onderwijs

 • uw kind volgt voltijds secundair onderwijs, onderwijs met een beperkt leerplan, of een ondernemersopleiding
 • uw kind volgt volwassenenonderwijs (het vroegere onderwijs voor sociale promotie) voor minstens 17 uur per week
 • uw kind volgt een van de types van het deeltijds secundair onderwijs, of een erkende opleiding aan een centrum voor alternerend onderwijs.
 • uw kind volgt buitengewoon onderwijs

Hoger onderwijs

 • uw kind is ingeschreven volgens de bachelor-masterstructuur (BAMA) in één of meer instellingen voor hoger onderwijs, volgt daarin een of meerdere opleidingen, en is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten.
 • uw kind werkt aan een eindverhandeling hoger onderwijs
 • uw kind volgt een doctoraatsopleiding voor minstens 27 studiepunten (studiepunten voor de redactie van een doctoraatsverhandeling tellen niet mee)
 • uw kind volgt volwassenenonderwijs (het vroegere onderwijs voor sociale promotie) voor minstens 27 studiepunten (specifieke lerarenopleiding) of 13 uur per week (hoger beroepsonderwijs)

Schoolverlater

 • uw kind is gestopt met studeren. Als schoolverlater heeft uw kind nog maximaal 12 maanden recht op een Groeipakket.
 • Studerende kinderen of schoolverlaters verliezen hun recht op kinderbijslag als ze te veel werken. Een student of een schoolverlater mag wel:
  • Maximum 475 uur per jaar werken met een studentenovereenkomst
  • Maximum 80 uur per maand werken met een andere arbeidsovereenkomst
  • Als zelfstandige werken, maar niet in hoofdberoep
  • Werken met een bezoldigde stageovereenkomst
  • Werken in een systeem van alternerend leren en werken.

Procedure

Voor kinderen geboren sinds 1 januari 2019 kunt u het Groeipakket aanvragen bij één van de 5 uitbetalers van het Groeipakket. U kunt zelf kiezen bij welke uitbetaler u het Groeipakket aanvraagt.

Als u zelf geen keuze maakt, wordt uw kind automatisch aangesloten bij Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid. U wordt door Fons op de hoogte gebracht van de aansluiting. U kunt binnen de termijn van 3 maanden na de maand waarin de geboorte plaatsvond, aangeven dat u bij een andere uitbetaler wilt aansluiten.

Let op: werd uw kind geboren na 1 januari 2019 en had u al kinderen? Dan kunt u ook een uitbetaler kiezen, maar dat betekent wel dat al uw kinderen dan automatisch bij diezelfde uitbetaler worden aangesloten.

Bedrag

Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen op maat van het kind. Het maandelijkse basisbedrag is 166,46 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019.

Kinderen geboren voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit de oude kinderbijslag (incl. de leeftijdstoeslagen op 6, 12 en 18 jaar).

Deel deze pagina

vrijdag 12 maart 2021