Hinderpremie

Als uw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot uw vestiging ernstig bemoeilijken, kunt u onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. Als de hinder tijdens de werkzaamheden zo ernstig is dat u uw vestiging tijdelijk moet sluiten, kunt u onder bepaalde voorwaarden een bijkomende sluitingspremie krijgen.

Procedure

Als u in aanmerking komt voor de hinderpremie, dan brengt het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) uw onderneming daarvan nog voor de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte. Dat gebeurt digitaal, in uw e-box, of per post, als u uw e-box nog niet geactiveerd hebt. 

U dient uw premieaanvraag in via de webapplicatie. U doet dat

  • ten laatste 60 dagen na de datum die in de aanhef van de brief vermeld staat
  • in elk geval vóór de geplande einddatum van de werkzaamheden (ook als dat minder dan 60 dagen is).

Als uw aanvraagtermijn verstreken is (als u dus te laat bent met uw aanvraag), krijgt u de boodschap dat uw ‘dossier geannuleerd’ is. In die gevallen kan er niets meer gedaan worden om alsnog de uitbetaling aan te vragen. De boodschap is dus: te laat is onherroepelijk te laat.

Meer info

Alle informatie kan u terugvinden op de website van Vlaio

Deel deze pagina

dinsdag 24 oktober 2023