Hoe groot is de stap van kleuter- naar lagere school?

Hoe groot is de stap van kleuter- naar lagere school?

Het leren van kleuters verschilt fundamenteel met het leren van lagere schoolkinderen. Kleuters leren vooral incidenteel en het is hierdoor belangrijk om rijke speel-leercontexten te voorzien.

Lagereschoolkinderen leren ook intentioneel en kunnen aan te leren vaardigheden opsplitsen in deelvaardigheden. Wanneer kinderen hiertoe in staat zijn, noemen we hen schoolrijp. Niet de leeftijd van uw kind is bepalend, maar wel zijn ontwikkelingspeil.

Doordacht kleuteronderwijs heeft tot doel alle kinderen voortdurend een stukje verder te brengen in hun ontwikkeling. Het groeien naar schoolrijpheid is daarbij een belangrijk doel van goed kleuteronderwijs.

We zijn ons wel bewust dat de overstap van kleuter- naar lagere school een grote stap is. Daarom proberen we via allerlei activiteiten deze overstap vlot te laten verlopen.

De kleuters krijgen extra impulsen in de voorbereiding op lezen, rekenen en schrijven. We leggen belangrijke fundamenten volgens het principe ‘ervaren is leren’. Het “echte” lezen, rekenen en schrijven laten we over aan het eerste leerjaar. Het creëren van een positief zelfbeeld en een goed welbevinden, zodat ze met veel vertrouwen naar het eerste leerjaar kunnen gaan, vinden we even belangrijk. Een nauwe samenwerking met het eerste leerjaar vergemakkelijkt uiteraard dit hele proces.

Overstapmomenten

We organiseren spelmomenten om de kleuters te motiveren en nieuwsgierig te maken naar het eerste leerjaar.

Zo worden er verschillende activiteiten samen met het eerste leerjaar georganiseerd.

  • Samen Sint verwelkomen
  • Samen Kerst vieren
  • Samen carnaval vieren
  • Samen Pasen vieren
  • In mei voorzien we een doorschuifsysteem.
  • In juni is er eerst een overstapmoment (voormiddag) en een infomoment in de namiddag (ouders derde kleuters).
  • Tijdens het overstapmoment geeft de juf van het eerste leerjaar enkele lesjes in haar klas, ze gebruikt hierbij de figuren van mol en beer (dit zijn de figuren van onze leesmethode).

De juf van de laatste kleuterklas werkt in mei en juni extra rond letters, cijfers en schrijven, mol en beer blijven hierbij regelmatig op bezoek gaan. Af en toe mogen de kleuters al eens meespelen op de speelplaats van de lagere school, zo wennen ze reeds aan de nieuwe ruimtes en leren ze oudere kinderen kennen.

Deel deze pagina

woensdag 2 juni 2021