Horecapremie

Met de horecapremie wil het lokaal bestuur starters van een horecazaak over het ganse grondgebied van Buggenhout aantrekken en ondersteunen. De premie wordt toegekend aan personen die na 1 januari 2023 een nieuwe horecazaak opstarten of een bestaande horecazaak overnemen en bedraagt 3000 euro. Indien de horecazaak opgestart of overgenomen wordt in een pand met structurele leegstand bedraagt de premie 6000 euro.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze premie moet voldaan worden aan volgende voorwaarden: 

 • een horecazaak gevestigd op het grondgebied Buggenhout en vrij toegankelijk voor het publiek.
 • een horecazaak ingeschreven in de KBO met als hoofdactiviteit eet- en drinkgelegenheid of verschaffen van accommodatie.
 • het pand en de functies alsook de geplande werken zijn in overeenstemming met de voor dat pand of werken geldende omgevingsvergunningen.
 • een horecazaak moet voldoen aan de voorwaarden (moraliteit & hygiëne) om een drankvergunning te bekomen.
 • de aanvragers mogen niet eerder een gemeentelijke horecapremie voor een horecazaak op hetzelfde adres hebben ontvangen.
 • de aanvragers wiens pand gelegen is in het kernwinkelgebied mogen niet eerder een gemeentelijke starterspremie op hetzelfde adres hebben ontvangen.
 • de aanvrager verbindt zich ertoe de commerciële activiteit gedurende een ononderbroken periode van minimaal twee jaar, na het ontvangen van de horecapremie, uit te oefenen in hetzelfde pand.
 • de horecazaak heeft geen openstaande en vervallen schuld bij het lokaal bestuur. Mocht in de periode tussen de aanvraag en de uitbetaling een schuld ontstaan, wordt de premie niet uitgekeerd tot de openstaande en vervallen schuld bij het lokaal bestuur volledig is voldaan.

Komen niet in aanmerking:

 • horecazaken waarvoor deze premie al werd bekomen én die worden samengevoegd met een ander pand.
 • dancings, privéclubs en escortediensten.
 • horecazaken die minder dan 5 weekdagen geopend zijn of tijdelijke horecazaken (pop-up).
 • horecazaken behorende tot een keten (m.u.v. zelfstandige uitbaters).
 • logies die niet publiek-toegankelijk zijn en enkel toegankelijk zijn voor cliënteel die er overnachten.
 • horecazaken in panden waarvan meer dan 50% van de oppervlakte van het handelsgedeelte niet gebruikt wordt voor horeca.

Procedure

1. U vult het aanvraagformulier in.

2. De aanvraag dient naast het aanvraagformulier ook volgende documenten te bevatten:

 • een kopie van de inschrijving in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen.
 • een bewijs van inschrijving bij een sociaal verzekeringskas voor een zelfstandig hoofdberoep.
 • een kopie van de vergunningen afgeleverd door het lokaal bestuur.
 • een kopie van de toelating van FAVV voor een horecazaak en eventuele andere vergunningen afhankelijk van het type van horecazaak en aangeboden diensten en/of eet- en/of drinkwaren.
 • een beschrijving van het concept van de horecazaak.
 • facturen tot staving van een investering in het handelspand waarbij een totaal van minimum 5.000 euro exclusief btw aan kosten kan worden aangetoond.

3. U verzendt uw aanvraag naar het lokaal bestuur Buggenhout t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Nieuwstraat 2 te 9255 Buggenhout.

De dossiers van aanvragen worden behandeld in de volgorde van de datum van ontvangst.

Regelgeving

 • Gemeenteraadsbesluit september 2023.

Deel deze pagina

vrijdag 13 oktober 2023