Huisnummer

De gebruiker van een gebouw gelegen aan de openbare weg is verplicht hierop het huisnummer te plaatsen dat door de gemeentelijke administratie wordt bepaald en dit door middel van het door het lokaal bestuur uitgereikte bordje (wit met zwarte cijfers) of door een minstens evenwaardig huisnummer naar eigen keuze.

Dit nummer moet duidelijk zichtbaar door elke eigenaar aangebracht worden naast de hoofdingang of uitgang naar de openbare weg van ieder gebouw (administratief, commercieel, industrieel, bewoond of niet bewoond). Bijgebouwen die al dan niet aan het gebouw palen, zoals autobergplaatsen, loodsen, schuren en dergelijke worden beschouwd als gewone aanhorigheden van het hoofdgebouw en mogen niet genummerd worden.

Aan een gebouw met appartementen of verschillende woongelegenheden wordt eveneens een nummer toegekend, met uitzondering van de zorgwoningen. Hier kan enkel de hoofdentiteit genummerd worden. Het nummer wordt aangebracht aan de toegang tot dit appartement of de woongelegenheid. De index aan een welbepaald appartement toegewezen wordt tevens aangebracht op de overeenstemmende brievenbus aan de buitenkant van het gebouw of op de overeenstemmende brievenbus in de hal.

Voorwaarden

Er kan pas een huisnummer toegekend worden indien het gebouw in kwestie voldoet aan de stedenbouwwetgeving

Procedure

U vraagt het huisnummer aan op afspraak bij de dienst burgerzaken:

  • Bij nieuwbouw vraagt u een nieuw huisnummer aan voor elke nieuwe woning.
  • Bij een verbouwing van een bestaande woning met één huisnummer naar meer woongelegenheden moet u verschillende huisnummers aanvragen zodat de woongelegenheden erkend kunnen worden als aparte wettelijke verblijfplaatsen.

Het lokaal bestuur wijst u een of meer huisnummers toe. Als u eigenaar bent van het gebouw, dan moet u zelf het toegekende nummer aanbrengen op een plaats die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Bedrag

Het verstrekken van een huisnummer kost 5 euro.

Deel deze pagina

dinsdag 19 maart 2024