Hulp bij het aanvragen van een studietoelage

Naar school gaan kost geld, studeren ook. School- en studietoelagen van de Vlaamse overheid helpen om de kosten te dragen.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het Groeipakket. Je schooltoeslag wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler Groeipakket.

De maatschappelijk werker kan u helpen bij eventuele vragen.

Procedure

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het Groeipakket. Je schooltoeslag wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler Groeipakket. Je moet dus geen aanvraag meer indienen.

Wat meebrengen

elektronische identiteitskaart
(eventueel) eerdere beslissingen van studietoelage

Meer info

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/kosten-en-schooltoelagen

Deel deze pagina

donderdag 22 oktober 2020