Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee personen, voltrokken door een ambtenaar van de dienst burgerzaken. In Buggenhout zijn er twee plaatsen door de gemeenteraad vastgelegd om het huwelijk te laten plaatsvinden:

 • Het Gemeentehuis: de plechtigheid vindt plaats in de Raadzaal op de tweede verdieping. Er is een lift aanwezig.
 • Opdorp, oud gemeentehuis: trouwen in Opdorp kan enkel op de laatste zaterdag van de maand. De plechtigheid en receptie vinden plaats op de eerste verdieping. Hier is geen lift aanwezig in het gebouw. In het kader van de veiligheid is het maximum aantal toegelaten aanwezigen 50 personen. 

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waar men de nationaliteit van heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • Minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • Toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • Afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • Verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • Verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

Uiterlijk 14 dagen en ten vroegste 6 maand en 14 dagen  vóór het geplande huwelijk moet u de huwelijksaangifte bij de ambtenaar van de dienst burgerzaken van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister komen doen.

 • Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in:
  • De laatste woonplaats van u of uw partner.
  • De woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner.
  • De geboorteplaats van u of uw partner.
 • Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.

Eventueel kunt u getuigen aanduiden (maximum 2 per huwelijkspartner) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.

Op de huwelijksdag wordt u door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op en ondertekent die digitaal.

Het burgerlijk huwelijk kan pas voltrokken worden minimaal 14 dagen en maximaal 6 maanden na de huwelijksaangifte, op voorwaarde dat alle documenten in orde zijn. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Na de plechtigheid biedt het lokaal bestuur u een kleine receptie aan, dit voor een maximum van 50 personen. Vanaf 26 aanwezigen op de ceremonie wordt er een supplement van 25 euro extra aangerekend. Gooien met confetti of rijst is niet toegelaten.

Bedrag

 • Een akte van aangifte van een huwelijk dat zal plaatsvinden op een weekdag kost 100 euro.
 • Een akte van aangifte van een huwelijk dat zal plaatsvinden op een weekenddag kost 120 euro.
 • Dubbel van een trouwboekje en huwelijksboekje na overschrijving van een buitenlandse huwelijksakte: 15 euro.

Wat meebrengen

 • Beide partners, en de eventuele getuigen, moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Deel deze pagina

maandag 8 juli 2024