Ik kan niet gaan stemmen

Op zondag 9 juni 2024 zijn het federale, regionale en Europese verkiezingen. Als Belg bent u verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Maar wat als u niet kan gaan stemmen?

Kan u niet gaan stemmen (bijvoorbeeld door ziekte, een verblijf in het buitenland of u moet werken...)? Dan moet u uw stem uitbrengen door een volmacht te geven aan iemand anders of u te verontschuldigen.

Verontschuldigingen

Als u op de dag van de verkiezingen niet kan gaan stemmen en u wenst geen volmacht te geven dan bezorg u uw oproepingsbrief, het verontschuldigingsformulier (zie formulier B1 in bijlage) en bewijsstukken (doktersbriefje, attest werkgever, examens, bewijs zelfstandige activiteit, bewijs verblijf buitenland, …):

 1. bij voorkeur vooraf en verder uiterlijk 3 dagen na de verkiezingen bij Dienst burgerzaken, ter attentie van de vrederechter, Nieuwstraat 2 te 9255 Buggenhout.
 2. nadien zo snel mogelijk bij de vrederechter, Noordlaan 31/2 9200 Dendermonde. De vrederechter zal oordelen of uw redenen van verontschuldiging al dan niet verantwoord zijn. Deze kan bij een ongewettigde afwezigheid een vervolging instellen met in eerste instantie een berisping of geldboete tot gevolg.

Volmachten

Als u op de dag van de verkiezingen niet kan gaan stemmen, dan kan u een andere kiezer machtigen om in uw plaats te gaan stemmen. Daartoe vult u als ‘volmachtgever’ een volmachtformulier waarmee de ‘volmachtkrijger’ kan gaan stemmen.

Reden

1. Ziekte of handicap

Een arts vult het gedeelte 'bevestiging' in op het volmachtformulier.

2. Beroeps/professionele redenen

 • Werknemers: de werkgever vult het gedeelte bevestiging in op het volmachtformulier.
 • Zelfstandigen: de zelfstandige legt zijn ondernemingsnummer en een verklaring op eer (zie formulier A4 in bijlage) voor (vooraf bij dienst onthaal langs te komen). Het onthaal vult het gedeelte bevestiging in op het volmachtformulier. 

3. Studie

De onderwijsinstelling vult het gedeelte bevestiging in op het volmachtformulier.

4. Vrijheidsberoving

De directie van de strafinrichting of instelling vult het gedeelte bevestiging in op het volmachtformulier.

5. Activiteiten in het kader van godsdienst of overtuiging

De organisator van de activiteit vult het gedeelte bevestiging in op het volmachtformulier.

6. Verblijf in buitenland

U legt bewijzen van uw verblijf in het buitenland voor of een verklaring op eer (zie formulier A4 in bijlage) wanneer u geen bewijzen kan voorleggen (vooraf bij het onthaal langs te komen). Het onthaal vult het gedeelte bevestiging in op het volmachtformulier. 

Belangrijke opmerkingen:

 • U kan enkel bij volmacht stemmen in één van bovenstaande situaties (geen andere redenen).
 • U kan slechts voor 1 persoon een volmacht krijgen.
 • Enkel een volledig en correct ingevuld volmachtformulier wordt aanvaard. Een formulier zonder bevestiging maar met bijlagen wordt in principe niet aanvaard. 
 • Verblijf in het buitenland is strikt te nemen: bv. aan zee of in de Ardennen geldt niet.
 • Een volmacht geven kan in geval van een zelfstandige en verblijf in het buitenland tot de dag vóór de verkiezingen. Voor de andere gevallen tot op de dag van de verkiezingen.

Volmachtformulier

Een volmachtformulier is correct ingevuld als:

 • Luik I: de gegevens van de volmachtgever volledig zijn ingevuld.
 • Luik II: de reden van afwezigheid is aangevinkt en is ‘bevestigd’ door de juist persoon/instantie.
 • Luik III: de gegevens van de volmachtkrijger volledig zijn ingevuld.
 • Luik IV: het formulier door volmachtgever en volmachtkrijger is ondertekend.

We onderscheiden volgende volmachtformulieren:

Wie kan aan wie volmacht geven?

Als kiezer kan u volmacht geven aan een andere kiezer. Daarmee wordt bedoeld aan een kiezer die op dezelfde kandidaten kan stemmen als de kiezer die volmacht geeft, een kiezer binnen dezelfde kieskring. Meer concreet:

 • Een Belg (18+) kan volmacht geven aan een andere Belg (18+).
 • Een EU-kiezer (18+) kan volmacht geven aan een Belg (16-17, 18+) of EU-onderdaan (16-17, 18+)
 • Een minderjarige kiezer (Belg of EU) kan volmacht geven aan een Belg (16-17, 18+) of een EU-onderdaan (16-17, 18+).
  Voor Buggenhout is voor de Vlaamse en Federale verkiezingen de kieskring Oost-Vlaanderen. Voor het Europees verkiezingen is dit het Vlaams Gewest.

Met volmacht stemmen op de dag van de verkiezingen

 1. De volmachtkrijger gaat eerst zelf stemmen in het stembureau vermeld op zijn/haar oproepingsbrief. De oproepingsbrief wordt daar afgestempeld als bewijs van stemming.
 2. De volmachtkrijger gaat vervolgens met zijn/haar afgestempelde brief, zijn/haar eID, de oproepingsbrief van de volmachtgever en het volmachtformulier stemmen in het stembureau van de volmachtgever.

Gepubliceerd op dinsdag 14 mei 2024 10.30 u.