#ikknalzondervuurwerk

Voelt u het kriebelen om tijdens de feestdagen vuurwerk af te steken of om een wensballon op te laten? Dan hebt u pech want het is verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten.

De Vlaamse brandweer geeft u alvast 6 goede redenen om zonder vuurwerk te knallen:

  1. Verboden: Het is verboden om vuurwerk af te steken of wensballonnen op te laten. Doet u dat toch? Dan kan u hiervoor een GAS-boete krijgen.
  2. Levensgevaarlijk: Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan u gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.
  3. Risico op brand: Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Uw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.
  4. Het zorgt voor dierenleed: Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht.
  5. De hulpdiensten blijven beschikbaar: Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.
  6. Superongezond: De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dat gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

We moeten, zeker tijdens deze coronacrisis, aan onze hulpdiensten denken. Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen. Wij wensen u een knallend eindejaar maar zonder vuurwerk.

Gepubliceerd op maandag 28 december 2020 18 u.