Infrastuctuursubsidie

Het lokaal bestuur Buggenhout kent subsidies toe aan Buggenhoutse sport-, jeugd- en culturele verenigingen voor:

  • Het aankopen, bouwen, verbouwen, aanpassen of in erfpacht nemen van lokalen of terreinen.
  • Het uitvoeren van grote herstellingswerken aan lokalen of aan buiteninfrastructuur of terreinen.

Onder nieuwbouw wordt verstaan het optrekken van een volledig nieuw bouwwerk. Onder verbouwing wordt verstaan een bestaand gebouw (waarvan de constructie nog bruikbaar is) aanpassen, moderniseren of geschikt maken als lokaal, rekening houdend met wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften.

Onderhoudswerken hebben betrekking op de aanpassing van de technische of sanitaire uitrusting van de infrastructuur of aanleg en onderhoud van terreinen.

Via onderstaande bijlage kan u het reglement downloaden.

Deel deze pagina

vrijdag 15 december 2023