Inschrijven

Als ouder wil men een lagere school vinden die juist aanvoelt. Een plaats waar uw kind verder kan groeien met vriendjes, al dan niet uit het dorp. Een kleinschalige school waar men uw kind kent.

Daarom nodigen wij u uit op een rondgang in onze school. Zo geven wij u de kans te voelen wat er leeft in onze school. Wij vertellen trots over onze schoolwerking en beantwoorden dan ook graag uw vragen. 

Door de huidige corona maatregelen zijn we genoodzaakt om ons jaarlijks infomoment op afspraak te organiseren buiten de schooluren. Op vrijdag 5 februari 2021 vanaf 16u maken we graag tijd voor u. Lukt het niet op deze dag dan bekijken we samen wanneer het wel past.

U kan een afspraak voor een rondleiding maken via e-mail of telefonisch.

Wanneer inschrijven?

  • Inschrijfdocumenten kunnen tijdens de rondleiding ook al ingevuld worden. Ze worden pas verwerkt wanneer de inschrijfperiode officieel start.
  • Vanaf 1 februari kunnen alle broers en zussen van onze leerlingen ingeschreven worden.
  • Vanaf 1 maart kan iedereen zich inschrijven in onze school.
  • De directeur of de zorgcoördinator maakt graag met elke ouder persoonlijk kennis. Daarom vragen zij ook om voor een inschrijving een afspraak te maken. 

Wat meebrengen

  • Kids-id van de leerling.
  • laatste schoolrapport indien uw kind van een andere lagere school komt.
  • gemaakte keuze in het volgen van een levensbeschouwelijk vak: rooms-katholieke godsdienst OF niet-confessionele zedenleer OF islamitische godsdienst. 

Deel deze pagina

zaterdag 23 januari 2021