Intergemeentelijke netwerkcoach

Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout zijn op zoek naar een intergemeentelijke netwerkcoach (vrijwilligers)werk. Bent u klantvriendelijk en kan u vlot praten en organiseren? Bent u de administratieve duizendpoot die we zoeken?

Als netwerkcoach vormt u samen met de intergemeentelijke integratieambtenaar een team. Daarnaast werkt u nauw samen met de dienst tewerkstelling (OCMW), dienst middenstand, dienst burgerzaken, het stadsecretariaat en het lokaal Agentschap Integratie & Inburgering. Sociaal netwerk en participatie voor inburgeraars zijn uw thema’s. U werkt mee aan officiële organisaties rond tewerkstelling, volgt subsidies op, coördineert de vrijwilligerswerking en tracht het huidige tewerkstellingsaanbod voor kwetsbare doelgroepen uit te breiden.

Als netwerkcoach van Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout gaat u in gesprek met nieuwkomers, en/of anderstalige personen. Zodoende onthaalt u hen op een klantvriendelijke manier en ondersteunt u waar nodig.

Concreet werkt u zowel in Dendermonde, Lebbeke als Buggenhout.

Voor wie?

De ideale kandidaat werkt systematisch en kan vlot plannen en organiseren. Tijdsdruk schrikt u hierin niet af. U kan u zowel schriftelijk als mondeling vlot uitdrukken en dit met verschillende gesprekspartners.U hebt een goede balans tussen zelfstandig werken en samenwerken en durft initiatief te tonen waar nodig.

Vaardigheden/competenties:

 • U bent flexibel ingesteld en u kan u makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden. U kan kwaliteitsvol werk afleveren onder stress en tijdsdruk. U bent bereid andere taken op u te nemen die niet tot het normale takenpakket behoren indien de omstandigheden dit vereisen en u wil sporadisch avond- en weekendwerk doen.
 • U kan zelfstandig en onafhankelijk aan taken werken en beslissingen nemen waar nodig. U durft maatregelen nemen om de kennis in de dienst structureel te verankeren, maar u respecteert de grenzen van de eigen beslissingsbevoegdheid. U werkt nauw samen met de integratieambtenaar en rapporteert aan de intergemeentelijke stuurgroep.
 • Zowel schriftelijk als mondeling communiceert u op een vlotte, duidelijke en verzorgde manier. U respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie en u kan inschatten of informatie al dan niet verder mag verspreid worden.
 • U ondersteunt op administratief vlak de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -opvolging over de proeftuin: sociale netwerking en participatie voor inburgeraars. U hebt een zeer goede kennis van Excel en PowerPoint. 
 • U helpt nieuwkomers en U bundelt de verkregen informatie en kijkt of dit beantwoordt aan de verwachtingen.

Ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé.
 • Een tijdelijke functie in contractueel dienstverband.
 • Opstart: zo snel mogelijk – einddatum contract: 30/06/2022
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. €2536 en max. €4229 bruto geïndexeerd maandsalaris).
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Komt u met de fiets naar het werk? Dan krijgt u een mooie fietsvergoeding.
 • U geniet van een 2e pensioenpijler ter waarde van 4% van je bruto jaarloon.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques.

Procedure

Het verloop van de selectie:

   • Preselectie: 15 januari 2021.
   • Eventuele niveautest (gunstig/ongunstig).
   • Een gevalsstudie gevolgd door een mondelinge proef: 25 januari of 26 januari 2021.

Solliciteren kan tot en met 11 januari 2021 door uw cv, ingevulde vragenlijst en een kopie van uw diploma te bezorgen via vacatures@dendermonde.be.

Meer info

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan u contact opnemen met Ilke Van Gucht personeelsdienst - team selectie en rekrutering via 052 37 83 01 of vacatures@dendermonde.be.

Deel deze pagina

woensdag 16 december 2020