Jaarrekening

De jaarrekening is het resultaat van de gedane uitgaven en inkomsten en geeft weer in hoeverre de beleidsintenties in het afgelopen jaar werden bereikt. U kan de jaarrekening(en) in bijlage downloaden.