Jeugddienst

De jeugddienst maakt deel uit van de afdeling ‘vrije tijd’ en is er voor alle jeugd. De jeugdconsulente is het aanspreekpunt voor kinderen en jongeren en werkt rond alles wat voor hen belangrijk is. U kan de taken van de jeugddienst onderverdelen in drie grote pijlers: jeugdbeleid ondersteunen, inspraak en participatie verzorgen en het sturen van netwerken.

Voor kinderen is er het Jeb’ke en Speelplein Spelemee . De iets oudere jeugd kan terecht in jeugdhuis BOBO. De jeugdconsulent ondersteunt deze initiatieven op administratief en pedagogisch vlak. Jaarlijks organiseert de jeugddienst de buitenspeeldag.