't Pagadderke

Een groepsopvang, ook wel 'kinderdagverblijf' of 'crèche' genoemd, biedt opvang aan kinderen tussen 0 en 3 jaar in leefgroepen van maximaal 18 kinderen onder toezicht van meerdere begeleiders. Elke begeleider heeft maximaal 9 kindjes. Tijdens de rustmomenten kunnen er tijdelijk minder begeleiders aanwezig zijn.

Het kinderdagverblijf 't Pagadderke organiseert opvang in drie leefgroepen van maandag tot vrijdag tussen 7 uur en 18 uur en werkt met verticaal samengestelde leefgroepen. Dat wil zeggen dat er binnen elke leefgroep bewust gestreefd wordt naar een mix van leeftijden met het oog op maximale ontplooiing van de ontwikkelingskansen van elk kind.

Voor het begin van elk kalenderjaar worden de data van sluiting meegedeeld aan de ouders. 

Voorwaarden

  • Voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.
  • U woont of werkt in Buggenhout.

Procedure

Inschrijvingen gebeuren op afspraak bij het diensthoofd van het kinderdagverblijf.
Inschrijvingen van minder dan 2 dagen worden niet aanvaard omdat dit de integratie van het kind te veel bemoeilijkt.

De wijze waarop een opvangplaats wordt toegekend staat beschreven in het huishoudelijk reglement.

Bedrag

De ouders betalen een inkomenstarief per dag. De hoogte is afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste. Een warme maaltijd, fruitpap en een vieruurtje zijn inbegrepen. Flesvoeding, dieetvoeding en luiers worden door de ouders zelf meegebracht.

Deel deze pagina

maandag 23 januari 2023