Klachtenprocedure

Voor een aantal thema’s bestaat er een decretaal of wettelijk voorgeschreven procedure om een bezwaar of klacht in te dienen: belastingen, omgeving (ruimtelijke ordening en leefmilieu), overheidsopdrachten, individuele dossiers Sociaal Comité,… In dat geval is die procedure steeds omschreven in de kennisgeving van de beslissing en moet die steeds op straffe van nietigheid punctueel gevolgd worden.

Voor andere materies moet elk lokaal bestuur zelf een systeem van klachtenbehandeling organiseren. Die procedure kan u in de bijlage terugvinden.

Het indienen van een klacht kan:

  • via het klachtenformulier onderaan deze pagina.
  • via het klachtenformulier dat u bij de betrokken dienst kan vragen.
  • mondeling waarbij men uitdrukkelijk vraagt om de klacht te noteren.
  • via info@buggenhout.be

Bedrag

Het lokaal bestuur rekent geen kosten aan voor het indienen van een klacht.

Deel deze pagina

donderdag 9 november 2023