Klein verlet voor vaccinatie

De vaccinatie draait op volle toeren in eerstelijnszone Dender. Het is belangrijk om te weten dat er een wet goedgekeurd is die klein verlet toelaat aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus.

Komende weken en maanden wordt de actieve beroepsbevolking uitgenodigd voor een prik. En dat heeft zijn impact op de werkvloer. We streven naar een vaccinatiegraad van minstens 70% om de groepsimmuniteit te halen en dan is het belangrijk dat iedereen zo snel als mogelijk de kans krijgt om zich te laten vaccineren. Voor u als werkgever is het een voordeel als uw personeel snel gevaccineerd kan worden.

Om de vaccinatie zoveel mogelijk aan te moedigen, heeft de federale regering een wet goedgekeurd die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat betekent dat uw werknemer - zonder loonverlies - van het werk mag afwezig zijn, wanneer hij zich tijdens de uren laat vaccineren tegen het coronavirus.

Misschien zit u als werkgever nog met vragen over deze nieuwe wet. We zetten de belangrijkste elementen daarom hieronder op een rij:

  • De wet geldt voor al uw werknemers die gebonden zijn aan een arbeidsovereenkomst. Dus ook jobstudenten, telewerkers en uitzendkrachten vallen onder deze wet.
  • Het klein verlet geldt alleen voor de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum én de tijd die nodig is om zich van en naar dat centrum te verplaatsen. Het is dus geen verlofdag en mag enkel gebruikt worden om het vaccin te halen.
  • Wilt uw werknemer gebruik maken van het klein verlet, dan moet hij u zijn afwezigheid vooraf melden. De wet legt hiervoor geen minimumtermijn op. Werknemers die op een reservelijst staan en tijdens de werkuren worden opgeroepen kunnen dus ook gebruik maken van het klein verlet. Uiteraard in overleg en goede verstandhouding met de werkgever.
  • Alleen wanneer u als werkgever het specifiek vraagt, moet de werknemer bewijzen dat hij zijn recht op klein verlet heeft gebruikt om zich te laten vaccineren. Dat kan met een afspraakbevestiging of uitnodiging tot vaccinatie waarop het tijdstip en de locatie vermeld staan. Deze documenten kan u als werkgever enkel inkijken, u kan ze niet bewaren of kopiëren.
  • Als uw werknemer ten gevolge van de vaccinatie ziek zou worden, dan gelden de gewone regels inzake arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.

Meer informatie over deze nieuwe wet kan u vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. We willen de werkgevers graag bedanken voor de flexibiliteit en het engagement om de werknemers zo snel als mogelijk gevaccineerd te krijgen.

Gepubliceerd op vrijdag 4 juni 2021 13 u.