Klimaattafel

Buggenhout is een stevig engagement aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied. Daarnaast willen we ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering (denk aan hitte, wateroverlast of droogte) helpen verzachten. We maken daarom een klimaatplan op met concrete acties om uit te voeren tussen nu en 2030. Dat doen we in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen.

Een klimaatgezond beleid uitstippelen is een kwestie van samenwerken! Wilt u meewerken aan een beter klimaat in Buggenhout? Wilt u weten waar we in Buggenhout de grootste klimaatwinst kunnen boeken? Hebt u ideeën of wilt u samen met anderen initiatief nemen? Kom dan naar de Klimaattafel op 15 januari

We denken die avond samen na over de volgende thema’s:

  • Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven?
  • Hoe kunnen we zelf voorzien in duurzame energie?
  • Hoe kunnen we ons duurzaam verplaatsen in en rond Buggenhout?
  • Hoe kunnen we anders consumeren en kiezen voor lokale producten?
  • Hoe kunnen we negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals droogte, wateroverlast en hitte beperken?

We verwachten u op woensdag 15 januari 2020, we starten om 19u15 en sluiten rond 22u af met een drankje in de raadzaal van Het Gemeentehuis, Nieuwstraat 2.

Inschrijven kan tot 8 januari via info@buggenhout.be of 052 33 95 11 (tijdens de kantooruren).

Deel deze pagina

vrijdag 17 januari 2020