Kreeg u de energiepremie nog niet?

Wie de energiepremie van de federale overheid (basispakket energie van 196 euro per maand) niet automatisch kreeg, kan deze zelf aanvragen. Ook als u een gedeelde teller hebt, kan u een aanvraag indienen. 

Wie een contract voor huishoudelijk gebruik heeft voor gas en elektriciteit, heeft sinds november 2022 recht op het basispakket voor energie, op voorwaarde dat het gaat om een variabel contract ofwel om een vast contract afgesloten of hernieuwd na 30 september 2021. U hebt geen recht op deze premie als u het sociaal tarief hebt. Hiervoor werden reeds bijkomende regelingen getroffen voorzien sinds 2021.

Het basispakket voor de maanden november en december 2022 is een bedrag van 122 euro voor elektriciteit en 270 euro voor gas, dat komt neer op 392 euro voor de 2 maanden samen, of 196 euro per maand.

Een tweede basispakket zal toegekend worden voor januari, februari en maart 2023. Het bedraagt 183 euro voor elektriciteit en 405 euro voor gas, dat komt neer op 588 euro voor de 3 maanden samen, dit blijft dus 196 euro per maand.

In principe ontvangt u deze premies automatisch: deze wordt afgetrokken van uw energiefactuur of op uw rekeningnummer gestort met de mededeling “federaal basispakket”, met de vermelding van de periode.

Het gaat om aanzienlijke steunbedragen, die u zeker niet mag mislopen! Controleer goed uw energiefactuur en uw rekening. Als u een gedeelde teller hebt voor energie, of als er iets mis is met uw identiteitsgegevens op uw energiecontract, kan het zijn dat u die premies toch nog niet automatisch hebt ontvangen. Dan kan u de premies voor de maanden november en december aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Economie. 

Basispakket voor gas | FOD Economie (fgov.be)

Basispakket voor elektriciteit | FOD Economie (fgov.be)

Pas indien mogelijk uw identiteitsgegevens in je energiecontract aan: deze moeten overeenstemmen met uw gegevens in het Rijksregister. Dan zal u in de toekomst de premie wel automatisch ontvangen.

Gepubliceerd op vrijdag 27 januari 2023 19 u.