't Pagadderke

De Dienst Kinderdagverblijf staat in voor de werking van het kinderdagverblijf 't Pagadderken.

Het kinderdagverblijf 't Pagadderken staat onder toezicht van Kind en Gezin en biedt opvang aan 36 kindjes van 0 tot 3 jaar. Er zijn drie leefgroepen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?