Landbouwraad

De landbouwraad adviseert en beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak, die rechtstreeks of onrechtstreeks met land- en tuinbouw te maken hebben. De landbouwraad geeft advies over de technische, sociale, economische en juridische aspecten van de plaatselijke land- en tuinbouwproblemen.