Lezen, prioriteit!

 

 

Als school willen we streven naar het best mogelijke onderwijs voor al onze leerlingen. We durven daarbij onze werking ook te evalueren en waar nodig bij te schaven.

Sinds schooljaar 2015-2016 zetten we als schoolteam in op een beter leesonderwijs. Onze school heeft heel wat expertise opgebouwd om het leesonderwijs, zowel naar technisch lezen als naar leesmotivatie te versterken. We lezen graag en we geven de liefde voor letters en boeken graag door!

In onze school vinden we het erg belangrijk dat leerlingen graag leren lezen. We zijn er van overtuigd dat lezen de basis vormt voor een goede woordenschat, een correct taalgebruik en een uitgebreide algemene kennis. Lezen is niet alleen nuttig. Het is leuk en het loont uw hele leven!

Vanaf de kleuterleeftijd zetten we in op de kracht van verhalen. In de kleuterschool worden in alle thema’s verhalen aangegrepen om aan de taalbeleving van onze kleuters te werken op een speelse manier zodat ze alle vaardigheden bezitten om het eigenlijke leesproces goed te kunnen aanvatten.

In het eerste leerjaar gebruiken we de methode 'Mol en beer ' om de eerste stappen in de wereld van letters en verhalen te zetten.

Vanaf het tweede leerjaar zetten we in op de ontwikkeling van een vloeiende leesstijl. We doen dat door vrij lezen in te plannen in de weekplanning van elk leerjaar én door in de eerste drie leerjaren in te zetten op een leescircuit in de klas als alternatief voor het niveaulezen van vroeger.

Een leescircuit wil de leerlingen leeskansen bieden in verschillende werkvormen ter bevordering van de leesmotivatie . Daarnaast krijgen zwakkere lezers meer individuele leestijd , tenslotte krijgen alle leerlingen de kans hun leeservaringen te delen.

Na de voormiddagspeeltijd maken we in het eerste tot het vierde leerjaar 10 minuten vrij om effectief (luidop) te lezen. Op die manier versterken we het technische lezen van al onze leerlingen. Wie beter leest ervaart ook meer leesplezier bij het vrije lezen, menen we.

Tijdens de middagpauze organiseren we ook tutorlezen. Hierbij lezen een ervaren en een onervaren lezer samen in een boek. Onze leerlingen groeien hierdoor in het lezen en genieten van het samen lezen.

Lezen blijft ook in de hogere leerjaren belangrijk. Elke klas beschikt over zijn eigen klasbib, vaak met een eigen ontleensysteem. Kinderen die graag lezen kunnen in onze school deel uitmaken van de kinder- en jeugdjury (KJV). De bekroning van de winnende boeken is elk jaar een echt boekenfeest.

We werken graag samen met de Buggenhoutse bib. Het eindfeest van de KJV en de jeugdboekenmaand (met auteurslezingen in de bib) zijn evenementen waar onze school en de Buggenhoutse bib zich graag samen voor inzetten.

Wist u trouwens dat we in het schooljaar 2015-2016 een boek schreven met alle kinderen van de school? Het boek 'Code 1621' is in de handel verkrijgbaar. Ook op het schoolsecretariaat hebben we nog enkele exemplaren voor nieuwsgierige lezers!

Deel deze pagina

dinsdag 28 augustus 2018