Lokaal opvanginitiatief

Asielzoekers hebben vanaf de indiening van hun eerste asielaanvraag in België recht op opvang gedurende de hele asielprocedure. Deze personen krijgen een opvangplaats, hetzij in een collectief centrum georganiseerd door Fedasil of een opvangpartner, hetzij in een individuele woning of in semi-individuele – woningen die ter beschikking gesteld worden door lokale besturen als lokale opvanginitiatieven (LOI). Een LOI is een kleinschalig opvanginitiatief voor asielzoekers, georganiseerd door een lokaal bestuur en gefinancierd door de federale overheid.

De asielzoekers die in een LOI worden opgevangen krijgen materiële hulp. Dat betekent dat het OCMW voorziet in een woning en begeleiding, die onder meer bestaat uit een opvolging van de asielprocedure, een medische en psychosociale opvolging, voorbereiding op de integratie of terugkeer, doorverwijzing inzake onderwijs en opleidingen voor volwassenen, taallessen ... Daarnaast ontvangen zij een wekelijks zakgeld om te kunnen voorzien in de dagelijkse behoeften zoals voeding, hygiëne, ...

Het LOI van het lokaal bestuur Buggenhout heeft 8 opvanglocaties verspreid over de gemeente met een totale opvangcapaciteit van 10 volwassenen en kinderen.

Voorwaarden

Fedasil wijst de asielzoekers toe aan het lokaal opvanginitiatief.

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023