Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is erkend als gemeentelijke adviesraad. Adviezen van het L.O.K. over materies die behoren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen worden opgenomen in het besluit van het college. Het college deelt binnen de 30 dagen mee welk gevolg er aan het advies gegeven wordt.
Adviezen van het L.O.K. over materies die behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad worden opgenomen in het besluit van de gemeenteraad. Het college deelt binnen de 30 dagen na goedkeuring van het betreffende besluit door de gemeenteraad mee welk gevolg er aan het advies gegeven wordt.