Medicatie op school

De school is niet bevoegd om medicatie toe te dienen. Dat kan enkel indien hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijke toelating wordt gegeven. Het document kan u onderaan downloaden.

Wanneer uw kind door een langdurige ziekte bepaalde medicatie moet krijgen, vragen we de arts dit document in te vullen en te handtekenen. Dit ingevulde document wordt samen met de medicatie aan de leerkracht bezorgd, zodat die precies weet wat en hoe het moet toegediend worden.

M

Deel deze pagina

donderdag 28 januari 2021