Meerjarenplan

In het strategisch meerjarenplan pent het bestuur de beleidsintenties neer voor de komende jaren. De beleidsdoelstellingen zijn steunpilaren om het verdere beleid te bepalen. Bij de opmaak van dit meerjarenplan is ook rekening gehouden met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

U kan het volledige meerjarenplan in bijlage downloaden. Dit plan werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van donderdag 19 december 2019. 

Meer weten over de begroting en uw bijdrage daaraan? Dan kan u op jegemeentetelt.be terecht. Op die website kan u de begroting van uw lokaal bestuur verkennen en zelfs vergelijken. U ontdekt waar het meeste geld naartoe gaat en hoeveel u daaraan bijdraagt.