Melding Kamerstraat op 22 mrt 2019

Info

Categorie
Milieu-, geluids- of geurhinder, loslopende dieren, kadavers, ...
Datum
vrijdag 22 maart 2019
Straat
Kamerstraat 60
Status
In behandeling
Omschrijving
Beste,

Graag maak ik melding van overlast veroorzaakt door vrachtwagens met opligger die gebruik maken van de parking (naast woning met nr. 58) van het vroegere Ter Roest. De vrachtwagens worden geparkeerd binnen de bebouwde kom wat – naar wat ik dacht – niet toegelaten is. (Klopt dat laatste?)
Vooral het vertrek van de vrachtwagens veroorzaakt overlast. Een startende vrachtwagen rijdt niet direct weg, gezien de motor even moet stationair draaien (met luchtdruk of iets dergelijke te maken). De zware dieselmotoren zijn zeer goed te horen op meer dan 50 meter afstand. Gezien de vrachtwagens op de meest onregelmatige uren in de zeer vroege ochtend (bv. 4u) vertrekken en dan nog niet allemaal tegelijk heeft dit tot gevolg dat elk vertrek een goede nachtrust ernstig verstoort. Met het raam open slapen, is al helemaal onmogelijk.

Mijn verwachting is dat de gemeente hierin actie onderneemt. Indien het antwoord is dat de vrachtwagens op privaat terrein geparkeerd staan en er om die reden niet ondernomen kan worden, is mijn vraag om de contactgegevens van de nieuwe eigenaar(s) van de percelen door te spelen (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

Mijn verwachting is ook dat de gemeente zorgt voor een afdoende, structurele oplossing opdat vrachtwagenchauffeurs hun vrachtwagen ergens kunnen parkeren zonder dat hun vrachtwagen de prooi kan worden van vandalen of dieven én zonder dat de aankomst en het vertrek van de vrachtwagens overlast berokkent aan de omwonenden.

Dank bij voorbaat,
Antwoord

Uw melding wordt doorgestuurd naar de bevoegde personen.