Melding Elzendreef op 17 aug 2022

Info

Categorie
Beschadigde weg, fietspad, voetpad, voetweg ...
Datum
woensdag 17 augustus 2022
Straat
Elzendreef 1
Status
Uitgevoerd
Omschrijving
Fietspad is gehalveerd op sommige plaatsen door beplanting van de berm + deel van het fietspad is overgroeid. Kan de berm kort gemaaid worden in een strook naast het fietspad + kan het fietspad terug vrijgemaakt worden (hebben jullie geen klein wagentje met borstels of zoiets ?) - deel van de stenen van het fietspad zijn niet meer zichtbaar
Antwoord

Beste mevrouw Smet,


Bedankt voor uw melding. We begrijpen dat er tijdelijk hinder kan ontstaan bij het ontwikkelen van de berm waarbij de kruiden tot deels over het fietspad beginnen te groeien, zeker op smallere fietspaden. Voor het maaien van de bermen zijn we echter gebonden aan wetgeving waardoor er pas na 15 september mag gestart worden met de uitvoering (dat is over heel Vlaanderen zo).


We beschikken in Buggenhout over een goedgekeurd bermbeheerplan waardoor er steeds in eenzelfde volgorde wordt gemaaid. Door deze aanpak wordt de kruidengroei in onze bermen gestimuleerd en werken we aan een verbetering van onze biodiversiteit.


De kruidengroei tussen het fietspad en de boordsteen verwijderen zal mee op de planning van de komende weken worden gezet.Met vriendelijke groet,


 


Veerle De Buyser
Deskundige groen
Lokaal bestuur Buggenhout
Nieuwstraat 2
9255 Buggenhout
052 33 95 11veerle.debuyser@buggenhout.bewww.buggenhout.be
 
  

Aansprakelijksheidsbeperker


Deze e-mail en bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van de inhoud van deze documenten - in welke vorm ook - door andere personen dan de aangeduide geadresseerde(n) is dan ook verboden. Hebt u deze e-mail per vergissing ontvangen of hebt u niet het recht om hem te lezen, dan mag u de informatie uit het bericht niet openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden of doorgeven aan derden. U wordt verzocht de afzender op de hoogte te brengen en het bericht definitief te vernietigen. De e-mail en bijgevoegde bestanden zijn via een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Die controle garandeert echter niet dat ze volledig virusvrij zijn. De gemeente Buggenhout kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen in haar e-mailverkeer.