Meld een probleem

Uw melding mag geen informatie bevatten die behoort tot de persoonlijke levenssfeer van derden. Indien dergelijke informatie wordt opgegeven, zal deze verwijderd worden.

Een aantal meldingen worden door andere bevoegde overheden verholpen:

  • Voor gas en elektriciteit kunt u terecht bij Fluvius: www.fluvius.be.
  • Verko staat in voor de huisvuilophaling: www.dds-verko.be.
  • Vragen over waterleiding en drinkwatervoorziening: www.farys.be.
  • Voor het melden van defecte straatlampen of van de straatverlichting kan u terecht op de website van Eandis: www.straatlampen.be of telefonisch via 0800 6 35 35.

Indien u een officiƫle klacht wil indienen, kan u dat doen via onze klachtenprocedure.

Volgende