Meld een probleem

Een aantal meldingen worden door andere bevoegde overheden verholpen:

  • Voor gas en elektriciteit kunt u terecht bij Eandis/Intergem: www.eandis.be.
  • Verko staat in voor de huisvuilophaling: www.dds-verko.be.
  • Vragen over waterleiding en drinkwatervoorziening: www.farys.be.
  • Voor het melden van defecte straatlampen of van de straatverlichting kan u terecht op de website van Eandis: www.straatlampen.be of telefonisch via 0800 6 35 35.
Volgende