Milieu

De dienst Leefmilieu (of milieudienst) maakt deel uit van de afdeling grondgebiedzaken en omvat een divers pakket aan diensten die gerelateerd zijn aan het leefmilieu. U kan bij deze dienst terecht voor diverse vergunningen. De milieudienst stuurt de milieuraad aan en houdt controles bij bedrijven.

De dienst organiseert sensibiliseringsacties en werkt actief aan een zwerfvuilbeleid. Indien u als vrijwilliger aan de slag wil en zwerfvuil wil opruimen, kan u steeds bij de dienst Leefmilieu terecht voor materiaal. De omgevingsvergunning valt ook onder de verantwoordelijkheid van de milieudienst.