Mondmaskers

Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze laatste verplichting is niet van toepassing:

 • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
 • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
 • op personen onderling die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauwer contact;
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

Bovendien is het dragen van mondmaskers op een aantal plaatsen verplicht, ongeacht het aantal mensen dat daar aanwezig is:

 1. Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 2. Voor begeleiders van kampen, stages en activiteiten die toegelaten zijn;
 3. De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
 4. In winkels en winkelcentra;
 5. In winkelstraten, op markten, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
 6. In conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 7. In bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 8. In de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 9. Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter.

Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Meer info

Overdracht van COVID-19 gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, niet door de lucht. Daarom biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen infectie, indien men geen nauw contact (binnen een afstand van 1,5 meter) heeft met een zieke persoon.
Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of bandana. Op zich biedt een masker geen afdoende bescherming, het moet bekeken worden binnen het bredere gebruik van mondmaskers, hygiënemaatregelen en fysieke afstand. Voor meer informatie over stoffen mondmaskers, kan u terecht op: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/

Dragen van handschoenen wordt in tegenstelling niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, u raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als u handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Er zijn verschillende soorten maskers. We zetten ze even op een rij en leggen uit welke bescherming ze geven en wie ze best gebruikt.
 1. Chirurgische maskers: Chirurgische maskers worden gebruikt door:
  Zorgverleners en verzorgend personeel in een ziekenhuis, een rust- en verzorgingstehuis of in de thuisverpleegkunde.
  Zorgpersoneel dat zelf milde symptomen heeft van een luchtweginfectie maar zonder zonder koorts.
  Zorgpersoneel dat mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënten behandelt of vervoert.
  Patiënten die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 om zo hun omgeving te beschermen.
 2. FFP2 / FFP3 maskers: FFP2 en FFP3-maskers worden gebruikt door zorgverleners, verzorgend en begeleidend personeel dat in nauw contact staat met patiënten die vermoedelijk of zeker besmet zijn met COVID-19.
  Deze maskers moeten onmiddellijk weggeworpen worden na behandeling van de patiënt omdat het masker nadien meestal besmet is. Deze maskers sluiten, wanneer ze goed gedragen worden, nauw aan rond de neus en het gezicht zodat alle ingeademde lucht gefilterd wordt. Het correct gebruik van deze maskers vraagt training en ze zijn best lastig om door te ademen.
 3. Zelfgemaakte mondmaskers: Zelfgemaakte stoffen maskers zijn geen medische maskers en bieden niet dezelfde bescherming als chirurgische maskers.
Patiënten die mogelijk of zeker besmet zijn met COVID-19 en thuis in zelfisolatie verblijven, kunnen deze zelfgemaakte maskers gebruiken als ze geen chirurgische maskers in huis hebben. Een zelfgemaakt masker dragen, geeft een beperkte bescherming aan hun huisgenoten en de personen die hen verzorgen. Belangrijk is dat deze zelfgemaakte maskers dagelijks op 60° gewassen worden.
 
Volg de aanbevelingen strikt op. Dit is de beste manier om uzelf en anderen te beschermen:
 • Blijf thuis wanneer u niet aan het werk bent.
 • Was uw handen regelmatig en raak uw gezicht zo weinig mogelijk aan.
 • Hou buitenshuis altijd anderhalve meter afstand van anderen.

Neem zeker een kijkje op de website van de Federale Overheid voor meer informatie.

Deel deze pagina

donderdag 5 november 2020