Nieuw ministerieel besluit 26 januari

Er is een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd. Dit besluit heeft gevolgen voor niet-essentiële reizen. Hiervoor dient u vanaf nu ook een verklaring op eer aan te tonen.

Het 'ministerieel besluit van 26 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken' werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kan de Nederlandstalige versie hier vinden.

Als u naar het buitenland wil reizen, dient u aan te tonen dat het om een essentiële reis gaat en dat moet u doen met een verklaring op eer. Gelieve hierbij het formulier dat gebruikt moet worden te willen vinden.

Gepubliceerd op woensdag 27 januari 2021 8.30 u.