Nieuwe burgemeester

Op 1 januari 2023 zal Buggenhout een nieuwe burgemeester krijgen.

Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 werd Pierre Claeys tot burgemeester verkozen en legde hij op 20 december 2018 de eed af bij de provinciegouverneur. Hij zal die job vanaf 1 januari 2023 inruilen voor de functie van eerste schepen. Geert Hermans zal de functie van burgemeester overnemen en legde de eed af bij de provinciegouverneur op 15 december 2022.

Als burgemeester zal Geert Hermans bevoegd zijn voor algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en noodplanning, bevolking, communicatie, openbare werken, leefmilieu en natuur, ruimtelijke planning, technische uitvoeringsdiensten. Pierre Claeys zal als eerste schepen verantwoordelijk zijn voor personeelsbeleid, mobiliteit, stedenbouw en omgevingsvergunningen, woonbeleid, huisvesting en sociale huisvesting, burenbemiddeling, energie, patrimonium, kerkfabrieken, preventie en bescherming op het werk. Hij legde de eed af tijdens de gemeenteraad van 22 december 2022.

Gepubliceerd op donderdag 22 december 2022 20.30 u.