Nieuwe inwoners

Wanneer u in Buggenhout komt wonen, ontvangt u van het lokaal bestuur een goodiebag. Jaarlijks wordt er een onthaaldag voor alle nieuwe inwoners georganiseerd. U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Tijdens deze onthaaldag krijgt u de kans om kennis te maken met het lokaal bestuur en de dienstverlening.

Voorwaarden

U woonde voor de verhuis niet in de gemeente.

Voorwaarden Goodiebag

  • Goodiebags worden alleen voorzien voor inwoners die uit een andere gemeente komen en ingeschreven worden op een adres in Buggenhout (uitgezonderd referentieadressen en zorgvoorzieningen) en minstens de 2 voorbije jaren niet in Buggenhout verbleven hebben.
  • Er wordt maximum 1 goodiebag per adres per kalenderjaar afgegeven.
  • Goodiebags worden enkel meegegeven aan meerderjarigen (bv als kinderen alleen van domicilie veranderen omwille van scheiding wordt er geen goodiebag gegeven).
  • Goodiebags worden wel meegegeven als er voor 1 persoon een aangifte gebeurd is, die bij een referentiepersoon in Buggenhout is komen wonen.
  • Goodiebags dienen afgehaald te worden binnen de 6 maanden na adreswijziging.
  • Goodiebags worden niet meer meegegeven bij de aangifte, enkel bij het wijzigen van het adres op de identiteitskaart.
  • Goodiebags worden meegegeven aan vreemde onderdanen op het moment dat ze voor het eerst in het bezit gesteld worden van een verblijfsvergunning.

Meer info

Als bijlage kan u een welkomstbrochure vinden met een beknopte beschrijving van alle belangrijke diensten die het lokaal bestuur u kan bieden.

Deel deze pagina

vrijdag 8 december 2023