Nieuwe voorzorgsmaatregelen coronavirus

Lokaal bestuur Buggenhout neemt nieuwe voorzorgsmaatregelen betreffende de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen van de nationale veiligheidsraad moeten opgevolgd worden.

Deze maatregelen gaan in vanaf vrijdagavond 13 maart en zijn geldig tot en met vrijdag 3 april.

Het Gemeentehuis (omgeving, huisvesting, burgerzaken, thuiszorg, sociale dienst) wordt gesloten. Tracht niet-dringende zaken uit te stellen. Indien er toch iets dringends is, kan u hiervoor een afspraak maken. U kan enkel telefonisch een afspraak maken. Op die manier kan ons onthaal bekijken of uw probleem eventueel telefonisch verholpen kan worden. Indien u gebruik wil maken van de budgetmeter dient u hiervoor aan te bellen aangezien deze zich nu in de foyer van Het Gemeentehuis bevindt. De zitdagen in Het Gemeentehuis gaan niet door.

De drie locaties van de BIB zullen gesloten zijn. Indien u hier al mee vertrouwd bent, kan u via Mijn Bibliotheek uw termijn om uit te lenen verlengen. Indien dat niet lukt, kan u steeds contact opnemen met de BIB via bib@buggenhout.be of 052 33 95 91. De medewerkers helpen u dan met het inleveren van uw materialen of het verlengen van de termijn.

De Academie zal gesloten zijn tijdens deze periode net zoals GC De Pit. Alle activiteiten worden afgelast, dat geldt zowel voor jeugd, cultuur als voor sport. De wekelijkse trainingen e.d. kunnen niet doorgaan. De medewerkers van de vrijetijdsbalie zullen contact opnemen met de betrokken verenigingen. De buitensportterreinen worden gesloten. Alle activiteiten op Buggenhouts grondgebied worden verboden. Zowel evenementen die in open lucht als in zalen plaatsvinden, worden geannuleerd of uitgesteld. Ook trainingen en andere sessies van sportclubs kunnen niet doorgaan. Wij vragen aan de verenigingen om deze regels zeker na te leven. 

De scholen worden gesloten. De lessen worden opgeschort maar de school moet opvang voorzien. Burgers worden aangeraden hun kinderen thuis te houden. We roepen hierbij op om de kinderen niet te laten opvangen door de grootouders of mensen uit de risicogroep. De nationale veiligheidsraad legt restaurants en cafés een sluiting op. Winkels die voorzien in levensmiddelen blijven open. Andere winkels dienen te sluiten in het weekend.

In woonzorgcentrum Herfstdroom is bezoek niet toegelaten. Uitzondering hierop is het bezoek voor palliatieve patiënten. De activiteiten voor de serviceflats worden uitgesteld maar bezoek is wel nog toegestaan. Het seniorenrestaurant is gesloten. De bedelingen van de maaltijden aan huis blijven doorgaan. Ook het poetsen via de dienst thuiszorg komt niet in het gedrang.

Voor algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be .? Hebt u nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

Gepubliceerd op donderdag 12 maart 2020 22.57 u.