Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

In april 2019 ging de provincie Oost-Vlaanderen aan de slag met de opmaak van het voorontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan. Momenteel zit de provincie in de volgende stap van de procedure en heeft de provincie de conceptnota ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ opgemaakt.

De conceptnota geeft aan welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen in een ruimtelijk beleidsplan of in een beleidskader en geeft kernachtig de ambities weer. 

U hebt hierover inspraak tijdens de periode van de publieke raadpleging. Deze loopt van 16 september 2019 tot en met 14 november 2019. Alle Oost-Vlamingen kunnen hieraan deelnemen. U kan de conceptnota inkijken op verschillende manieren:

  • Op de website www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
  • In het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • Op het gemeentehuis van uw gemeente

 Tijdens de periode van de raadpleging kan u opmerkingen of bezwaren indienen op verschillende manieren:

  1. Vul het formulier in op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
  2. Stuur een mail naar maakruimte@oost-vlaanderen.be
  3. Verstuur uw opmerkingen per post of geef ze af tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Wilt u graag uw suggesties toelichten en in debat gaan met ons en andere experts? Kom dan langs op het participatiemoment op dinsdag 8 oktober in Gent. Zet de datum alvast in uw agenda en hou de website van Oost-Vlaanderen in de gaten.

Gepubliceerd op dinsdag 27 augustus 2019 11.30 u.