Week van de handhaving

Van 2 tot en met 8 oktober vindt de week van de handhaving plaats. Op donderdag 5 oktober pakken we uit met een speciale marktactie.
Tijdens de Week van de Handhaving vragen we extra aandacht voor sluikstort en zwerfvuil door:
  • Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen (sociale controle opvoeren)
  • Overtreders te beboeten
  • Positieve acties van burgers te waarderen

We benaderen handhaving dus in de ruime zin van het woord. We richten ons niet enkel op boetes, maar ook op het gepast aanspreken van overtreders en het aanzwengelen van de sociale controle. We willen dat burgers ervaren dat ze niet zomaar afval kunnen achterlaten op het openbaar domein door eigenaarschap, aanspreken op foutief gedrag, zichtbaar opruimen... Zo willen we de slagkracht van de gemeenschappelijke inspanningen maximaliseren. 

Tijdens de wekelijkse markt op donderdag 5 oktober deelt het lokaal bestuur in samenwerking met DDS-Verko zakasbakjes uit. Deze moeten voorkomen dat u uw peuken op de grond gooit want afval achterlaten, is strafbaar. 

 
Gepubliceerd op maandag 18 september 2023 12 u.