B-Oost

Een job vinden is niet altijd evident. Zeker niet voor personen met multiproblematiek.

Met Vlaamse én Europese steun bouwen 9 gemeenten en lokale partners in onze regio aan een nieuw project om mensen met problemen op meerdere levensdomeinen te begeleiden bij re-integratie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. De Vlaamse regering streeft naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Daarom wordt er gekeken naar de mensen die momenteel om maatschappelijke en sociale redenen uit de boot vallen. Door verschillende zorgverstrekkers goed te laten samenwerken, is re-integratie van mensen met multiproblematiek mogelijk in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

B-OOST Scheldeland is een partnerschap tussen Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele. Met de financiële steun van de Europese Unie en Vlaanderen start het de komende 6 jaren begeleidingstrajecten op voor personen met problemen op meerdere levensdomeinen.

De doelstelling is dat deze mensen via de juiste begeleiding opnieuw hun weg vinden in de maatschappij en hun afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleint. Om dat te realiseren werkt B-OOST Scheldeland samen met DDS Streekregisseurs, VDAB, VVSG, Arktos, CAW Oost-Vlaanderen, CGG Schelde Dender Waas, De Kiem, emino en Skill Builders.

Het project krijgt ondersteuning van Vlaanderen en de Europese Unie. Voor de komende 6 jaar (2024-2030) is een totaal budget voorzien van 4.686.338,01 euro.

Gepubliceerd op donderdag 20 juni 2024 14.30 u.