Eerstelijnszone Dender bouwt nieuw vaccinatiecentrum uit

De overheid besliste onlangs om de vaccinatiecampagne te verlengen en om hiervoor ook opnieuw vaccinatiecentra in te zetten. Gezien de sluiting van de vaccinatiecentra in Appels en Hamme werd op zoek gegaan naar een nieuwe uitvalsbasis.

Op vraag van de Vlaamse overheid richtte Eerstelijnszone Dender, i.s.m. de lokale besturen van Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout, de voorbije acht maanden in Sporthal Appels in Dendermonde en Sporthal Meulenbroek in Hamme twee vaccinatiecentra in. Deze grootschalige vaccinatiecampagne had als doel om zoveel mogelijk Vlamingen te beschermen tegen een COVID-19-besmetting. Dankzij de inzet van de Eerstelijnszone, lokale besturen en talloze vrijwilligers is deze campagne op korte tijd uitgegroeid tot een enorm succes. Aanvankelijk werden de vaccinatiecentra voorzien tot 15 oktober 2021. In functie daarvan werd de vaccinatiecampagne al eerder afgerond in Hamme en wordt in het vaccinatiecentrum in Appels de laatste keer gevaccineerd op vrijdag 15 oktober. Na het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie om alle +65-jarigen een extra vaccin te geven en de beslissing van het IMC Volksgezondheid die daarop volgde, was een verlenging van de vaccinatiecentra aangewezen. Een verlenging van Hamme of Appels behoorde niet tot de mogelijkheden, omdat de sportclubs geen alternatieven hadden om hun indoorwerking opnieuw op te starten.

Zoektocht naar een nieuwe locatie

Nabijheid en toegankelijkheid zijn de voorbije maanden kernelementen geweest in de werking van de vaccinatiecentra. Dat blijft ook de komende weken essentieel. Gezien het aantal 65- tot 84-jarigen die in aanmerking komen voor een derde prik (in onze Eerstelijnszone zo’n 22.000 burgers) vroeg de overheid om uit te kijken naar één vaccinatiecentrum in de Eerstelijnszone. Er werd daarom gestreefd naar een vaccinatiecentrum in het centrum van onze eerstelijnszone en de gemeenten Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout

Na grondig overleg met de betrokken burgemeesters viel de keuze uiteindelijk op de voormalige Sint-Jozef Arbeiderkerk in de Ommegancklaan in de wijk Keur in Dendermonde. Dit gebouw werd vorig jaar al ontwijd en uit de eredienst onttrokken en zal nu dus dienst doen als 'Vaccinatiecentrum Dender'. Een van de belangrijkste voordelen van deze nieuwe locatie is de bereikbaarheid. Meer centraal kan een locatie haast niet liggen binnen onze Eerstelijnszone, op vergelijkbare afstand voor zowel de inwoners van Berlare, Zele, Hamme, Buggenhout als Lebbeke. Bovendien zijn er ook bushaltes op wandelafstand. Daarnaast speelde ook de periode van beschikbaarheid een grote rol. De overheid heeft immers al aangegeven dat ze geen zekerheid kan geven over het definitief beëindigen van de vaccinatiecampagne in vaccinatiecentra. Mogelijks volgen nog andere doelgroepen voor een derde prik, waardoor vandaag al gevraagd werd om uit te gaan van een beschikbaarheid tot en met het voorjaar van 2022. Nadien zou een integratie in de reguliere zorg van de eerste lijn mogelijk moeten zijn. Op deze locatie behoort zo’n nieuwe verlenging tot de mogelijkheden.

Timing

Er wacht opnieuw een huzarenstukje om op korte termijn een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden, zoals onze inwoners gewoon zijn vanuit hun ervaring bij de 1e en 2e prik in Appels en/of Hamme. Na de laatste prik in het vaccinatiecentrum in Appels en de bijhorende afbraak lassen we een pauze in om dit nieuwe vaccinatiecentrum klaar te stomen.

Vermoedelijk zullen we vanaf begin november opnieuw kunnen opstarten (precieze datum dient nog bepaald te worden). Dit is ook het moment waarop de meeste inwoners opnieuw in aanmerking komen voor hun derde prik, 4 tot 6 maanden na hun vorige vaccinatie (afhankelijk van het type vaccin dat ze eerder kregen).


Doelgroepen


Immuungecomprommiteerde burgers en 85-plussers hebben reeds een extra prik ontvangen in ons vaccinatiecentrum te Appels. Na de heropstart worden er naast de extra prikken voor inwoners tussen 65 en 84 jaar ook nog nieuwe vaccinatieschema’s opgestart, onder meer voor nieuwe 12-jarigen. Iedereen krijgt een Pfizervaccin, of men nu voor een eerste prik komt of voor een derde prik.

Alle inwoners die in aanmerking komen voor een derde prik ontvangen opnieuw een individuele uitnodiging. Daarin staat vermeld wanneer u verwacht wordt in Dendermonde. Bevestiging van dit toegewezen uurslot blijft verplicht. Zo worden wachtrijen vermeden. Net als de voorbije maanden werken we opnieuw van oud naar jong. Nieuwe 12-jarigen zullen tussendoor toegevoegd worden, zodat zij zo snel mogelijk na hun verjaardag hun vaccinatie kunnen ontvangen.


Meer info


Het callcentrum op het gratis nummer 0800 99 502 blijft doorlopend, ook in de pauzeperiode, bereikbaar om alle vragen van onze inwoners te beantwoorden. Wie liever mailt, kan dit doen naar vaccinatie@elzdender.be.
Voor alle algemene info over deze vaccinatiecampagne kan je terecht op de website www.laatjevaccineren.be

Gepubliceerd op donderdag 14 oktober 2021 12.25 u.