Noodhulp overstromingen

De overstromingen in ons land en de daarmee gepaard gaande menselijke drama's raken ook onze bosgemeente.
Buggenhout betuigt zijn medeleven met de slachtoffers en getroffen gemeentes. Een delegatie van brandweerzone Oost ging ter plekke al helpen. Heel wat inwoners vroegen ons hoe zij kunnen helpen. Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge de Belgique slaan de handen in elkaar om de noodhulp naar aanleiding van de overstromingen te coördineren.
 
  • Financiële solidariteit: via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kan iedereen die dat wil een gift storten.
  • Helpende handen gezocht: kandidaat-vrijwilligers kunnen zich via een platform aanmelden en worden verder op de hoogte gehouden van taken die zich aandienen. Via datzelfde platform kunnen hulpvragen ingediend worden. Bedrijven die een bijdrage willen leveren, kunnen contact opnemen met relatiebeheer@rodekruis.be.
 
Alle informatie over dit nationaal initiatief is terug te vinden op de website https://www.rodekruis.be/helpenhelpt/
Gepubliceerd op maandag 19 juli 2021 8 u.