Nu ook vaccinatie 16- en 17-jarigen

Op zaterdag 5 juni besliste de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid principieel om ook aan de 16-en 17-jarigen een vaccinatie tegen COVID-19 aan te bieden

Dat zal aangeboden worden volgens modaliteiten die uitgewerkt worden door de Task Force.Dat zal gebeuren met het Pfizer-vaccin, dat voor deze leeftijdsgroep de toelating van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) verkreeg. In het begin van dit jaar werden in ons land de 16-17-jarige zorgverleners die stage liepen in onder andere woonzorgcentra er al mee gevaccineerd. De vaccinaties van deze jongeren zal aansluiten op deze van de 18-jarigen. Vanaf juli zullen zij een uitnodiging ontvangen voor hun eerste dosis. De 16-17-jarige adolescenten met de hoogste risico’s (zogenaamde co-morbiditeiten) komen prioritair aan bod.

Volgens de Wet op de Patiëntenrechten mag de 16-17 jarige zelf beslissen of hij/zij zich laat vaccineren. De toestemming van de ouders is daarvoor niet nodig, omdat de jongere ‘medisch meerderjarig’ is. Hij/zij wordt in staat geacht om hierover zelf te kunnen beslissen.

Gepubliceerd op dinsdag 8 juni 2021 17 u.