Omgeving

De dienst Omgeving gaat over de ruimtelijke ordening (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en Bijzonder Plan van Aanleg), stedenbouw, huisvesting en leefmilieu.

De stedenbouwkundig ambtenaar heeft de leiding over de dienst ruimtelijke ordening. U kan er terecht voor alle informatie en vergunningen omtrent bouwen, verbouwen en wonen. Deze dienst zorgt voor stedenbouwkundige vergunningen en bekijkt alle aanvragen en voorziet die van gepast advies. Ook bouwovertredingen worden nauw opgevolgd. De dienst huisvesting werkt nauw samen met de sociale dienst. Voor informatie over sociale woningen kan u bij de huisvestingsambtenaar terecht.

Deze dienst werkt enkel op afspraak. We vragen u om tijdig een afspraak te maken en indien mogelijk de informatie over uw dossier op voorhand door te mailen.