Onthaalouders

Een gezinsopvang, ook wel 'dienst voor onthaalouders' of 'dienst voor opvanggezinnen' genoemd, is een kleinschalige opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar met meestal 1 kinderbegeleider. De gezinsopvang streeft ernaar om gemiddeld 4 kinderen op te vangen. Op piekmomenten kunnen dat er meer zijn. Dit aantal ligt vast op de vergunning van de opvang en is nooit meer dan 8. De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning van de kinderbegeleider.

De dienst onthaalouders van het OCMW Buggenhout organiseert en begeleidt gezinsopvang bij gemiddeld 15 onthaalouders in Buggenhout. Het kind komt terecht in een warm gezin waar het de nodige rust, voeding, verzorging en ontplooiingskansen krijgt. Een onthaalouder werkt van maandag tot vrijdag tussen 7 uur en 18 uur. De exacte werkuren verschillen echter per onthaalouder. 

Voorwaarden

  • Voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.
  • Anders dan bij de groepsopvang dient u niet te wonen of te werken in Buggenhout.

Procedure

Inschrijvingen gebeuren op afspraak bij het diensthoofd van de dienst onthaalouders.

De wijze waarop een opvangplaats wordt toegekend staat beschreven in het huishoudelijk reglement.

Bedrag

De ouders betalen een inkomenstarief per dag. De hoogte is afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste. Een warme maaltijd, fruitpap en een vieruurtje zijn inbegrepen. Flesvoeding, dieetvoeding en luiers worden door de ouders zelf meegebracht.

Deel deze pagina

maandag 23 januari 2023