Ontlenen van materiaal voor jeugdactiviteiten en jeugdwerk

De gemeentelijke jeugdraad beschikt over een uitleendienst. Het materiaal bestaat voornamelijk uit spel- en sportmateriaal. Een overzicht van alle uit te lenen materialen kan in bijlage geraadpleegd worden.

Materialen kunnen ontleend worden aan jeugdwerkinitiatieven aangesloten bij de jeugdraad. Anderen kunnen ook materiaal uitlenen, maar hier vragen ze een kleine bijdrage voor.

Om materiaal uit te lenen, contacteert u de afdeling Vrije Tijd met vermelding van het gewenste materiaal, de gewenste gebruiksdatum en afhaaldatum.

Bedrag

Deze spelen zijn gratis te ontlenen door mensen uit het jeugdwerk en het onderwijs, voor een periode van twee weken.

Deel deze pagina

woensdag 31 mei 2023