Ontspannen

Aulam: Provinciale Jeugddienst Oost-Vlaanderen. Het exploiteren en ondersteunen van bovenlokale jeugddomeinen en jeugd-infrastructuur en uitleendiensten voor de jeugd. Het voeren van een inclusief beleid voor kinderen en jongeren. Het organiseren van participatie van kinderen en jongeren. Het coachen, stimuleren van netwerken en vorming van gemeentebesturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen.

Burensportdienst Schelde-Durme is een interlokale vereniging. De gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Destelbergen, Hamme, Laarne, Lebbeke, Lochristi, Lokeren, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Oosterzele en Zele zijn lid van deze vereniging. De doelstelling is sportpromotie naar diverse doelgroepen op gemeentelijk, intergemeentelijk, regionaal en landelijk vlak.

Cultuurdijk. Dit samenwerkingsverband kent drie deelwerkingen: cultuurcommunicatie, afstemming van het cultuuraanbod en cultureel erfgoed. Voor cultuurcommunicatie en afstemming van het cultuuraanbod engageerden zich vijf gemeenten (Buggenhout, Berlare, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren), samen vormen zij zone C, een bundeling van het aanbod van vijf culturele centra. Voor cultureel erfgoed engageerden zich negen gemeenten (vijf voornoemde gemeenten + Hamme, Laarne, Wichelen en Zele). Voor de uitvoering van de culturele erfgoedwerking (via een convenant met de Vlaamse overheid) is de Erfgoedcel 'Land van Dendermonde' actief.

De Leesdijk. Dit is het samenwerkingsverband van openbare bibliotheken uit de regio (Zele, Berlare, Hamme, Dendermonde, Laarne, Wichelen, Wetteren, Lebbeke en Buggenhout). Op regelmatige basis organiseert het samenwerkingsverband activiteiten in elk van de bibliotheken.

Toerisme Scheldeland is een interbestuurlijk samenwerkingsverband tussen Toerisme Oost-Vlaanderen, het provinciebestuur Antwerpen, de steden, de gemeenten en de lokale VVV’s uit de regio, Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw en Toerisme Rupelstreek vzw.

 

Jumelage met Yvoir 

In 2013 is het Waals Middelpunt ingehuldigd in Spontin, deelgemeente van Yvoir, in aanwezigheid van een Buggenhoutse delegatie.

meer info