Onze stokpaardjes

Er zijn zoveel pluspunten binnen onze school waar wij terecht fier op zijn. Wij sommen er alvast enkele voor u op.

 • Wat zijn wij trots op onze opgefriste schoolvisie. Oog hebben voor elk kind. Oog hebben voor al onze oogappels.
 • Deze slogan bracht ons ook tot een nieuwe schoolnaam namelijk de gemeentelijke lagere school 'De Pupil'.
 • Het begeleiden van jong en oud, de beter lerende kinderen en de kinderen met specifieke noden vraagt extra hulp van de vele plusleerkrachten en de zorgjuf. Samen zorgen we voor onze leerlingen. Alles wordt kort gevolgd door onze zorgcoördinator. Plusleerkrachten helpen bij het verwerken van de leerstof. In kleine stapjes grote overwinningen maken. Elke leerling van dichtbij opvolgen en hen begeleiden is ons motto. Wat een hardwerkend team hebben wij.
 • Wij kiezen ervoor om een aparte leerkracht te hebben die knutselt, danst en beweegt met uw kind. Zalig toch om tijd te maken om te groeien in uw talenten. Zalig om zo liefde te krijgen voor woord, muziek en beeld. Dat allemaal door onze MUVO leerkracht ( = muzische vorming)
 • Samen werken we aan de totale ontwikkeling met vallen en opstaan. Gedurende de schoolcarrière blijven we de nieuwsgierigheid van onze kinderen prikkelen en gaan we op ontdekking naar hun talenten. Ervaren welke dingen ze echt graag doen.
 • Wij hanteren een groeilijn van het 1ste leerjaar om houvast en structuur te bieden in het groeien in hun eigen leren leren.
 • Een topligging! Onze dorpsschool, gelegen aan de Dries, kent een rustige omgeving. Met de fiets naar school komen is mogelijk. Een goed uitgeruste en afgesloten fietsenstalling is aanwezig. Ook onze sportlessen en speeltijden vinden regelmatig plaats op de Dries.
 • Omdat ontspanning belangrijk is, krijgt onze speelplaats een make-over. Lang leve het spelen! Hier te bekijken : https://prezi.com/view/6jbVoKaJV68tRkEJUX1o/
 • Ook beschikken wij over een vernieuwde eigen sportzaal.
 • Onze klaslokalen worden regelmatig opgefrist.
 • Dankzij een nieuwe brandtrap is er een extra klaslokaal. Zo hebben de levensbeschouwelijke vakken (NCzedenleer en R.K.godsdienst) hun eigen ingericht plekje hier op school.
 • Kritisch mediawijs worden door een goed werkend Wi-Fi in de volledige school is ook belangrijk in deze computergestuurde wereld.
 • Lessen worden ondersteund a.d.h.v. digitale borden en chromebooks.
 • Door een constante bijscholing van de leerkrachten en directie willen we kwaliteitsvol onderwijs bieden.
 • Welbevinden. In de Pupil bent u meer dan welkom! U merkt het aan onze warme schoolsfeer. Een helpende hand is nooit ver weg. Iedereen is uniek. En daar hebben wij oog voor.
 • Pesten kan in onze school echt niet! Iedereen mag met iedereen spelen. Op onze school vraagt u niet of u mag meespelen, u doet het gewoon! Wilt u toch eens apart spelen met een vriend(in), kan u deze beter na de school thuis eens uitnodigen.
 • Door te communiceren met elkaar gaan we elkaar beter begrijpen. Ook leerlingen moeten dat leren door te doen. 
 • Onze babbelbox is een lokaal waar leerlingen heen kunnen tijdens de speeltijd. Een leerkracht kan hun gezelschap houden of een luisterend oor zijn. Zo kan iedereen rustig terug aan de volgende les beginnen. Leerlingen die soms de drukte van een speeltijd willen mijden, kunnen hier rustiger ontspannen, eventueel vergezeld met een zelfgekozen vriendje. Door deze aanpak kunnen we alles goed opvolgen en wordt er kort op de bal gespeeld.
 • De zorgjuf is mogelijk een vertrouwenspersoon voor de leerlingen. Ook kunnen zij zeker terecht bij de directeur of bij een leerkracht waar zij zich goed bij voelen.
 • Betrokkenheid. Ouders worden op de hoogte gehouden door oudercontacten. Ook is de klasagenda een mogelijk communicatiemiddel. Oor hebben voor de ouders en oog hebben voor elk kind. Samen bereiken we veel.
 • Wij zijn ook trots op onze aandacht voor gezondheid. Wij hechten aandacht aan gezonde tussendoortjes ( wij verkopen maandelijks fruit- en groententussendoortjes. Elke dag een ander vers seizoensfruit. Zien eten, doet eten ) , gratis kraantjeswater, discrete luizenalarmen, ..

Dat zijn vele opsommingen van onze fantastisch uitgeruste school!

Deel deze pagina

dinsdag 26 januari 2021