Openbaar domein - aanpassingen

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kan bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal, ... ,

Zulke aanpassingen aan het openbaar domein mag u niet zelf uitvoeren. U vraagt ze aan bij het gemeentebestuur.

Procedure

U dient uw aanvraag schriftelijk in.

Bedrag

  • voor het leggen van betonstraatstenen ter hoogte van opritten en voortuinen op openbaar domein: 50 euro per m²;
  • verlagen van boordstenen ter hoogte van de opritten tegen¬†60 euro per meter.
  • voor de verplaatsing van een paal Openbare Verlichting, vraagt de gemeente een offerte aan Eandis. Het college van burgemeester en schepenen stelt de prijs vast op basis van de ontvangen offerte in die zin dat de kosten voor de verplaatsing volledig worden doorgerekend aan de aanvrager.

Deel deze pagina

maandag 2 augustus 2021