Openbaar onderzoek departement landbouw en visserij

Van 14 januari tot en met 14 maart 2022 liggen er twee openbare onderzoeken van het departement landbouw en visserij ter inzage op de dienst omgeving.

Ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur(plan-MER 0269 EFMZVA)

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Belgisch Programma voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA; Verordening (EU) 2021/1139) voor de periode 2021 – 2027. Vóór dit Programma EFMZVA 2021 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerpprogramma op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM). Het ontwerp plan-MER en het ontwerpprogramma zijn terug te vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER.

Het Vlaams GLB Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 (Plan-MER PL0272 – GLB)

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023 – 2027 (Verordening (EU) 2021/2115). Vóór het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) worden uitgevoerd. Daarin worden de effecten van het ontwerp Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM). Het ontwerp plan-MER en het ontwerpplan zijn terug te vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij: http://www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER.

Opmerkingen

De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij, Plan-MER 0269 – EFMZVA of Plan-MER PL0272 – GLB, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;
  • via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ of met de vermelding ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 – GLB’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking gericht aan de dienst omgeving in Het Gemeentehuis, Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.

Gepubliceerd op vrijdag 14 januari 2022 8 u.