Openbaar onderzoek

Het lokaal bestuur Buggenhout wordt geconfronteerd met allerlei ruimtelijke kwesties (bv. wateroverlast, verappartementisering en versnippering van de openruimtegebieden). Om deze kwesties aan te pakken, dient een langetermijnvisie van ons ruimtelijk beleid te worden opgesteld. Deze visie voor Buggenhout wordt het Ruimtelijk Beleidsplan Buggenhout (BRB) genoemd. Op basis van het document zullen toekomstige projecten starten, vergunningen beoordeeld worden en private initiatieven ondersteuning krijgen. Het Beleidsplan Ruimte is dus een belangrijk document en instrument.

Raadpleging openbaar onderzoek

Het BRB ontwerp werd voorlopig vastgesteld op de gemeenteraad d.d. 21/03/2024. Het ontwerp kan worden geraadpleegd in Het Gemeentehuis (Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout), in de BIB in Het Gemeentehuis en online. Het publiek krijgt de mogelijkheid om reacties te bezorgen op het ontwerp tijdens het openbaar onderzoek. Dat loopt van 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024.

De reacties kunnen schriftelijk op Het Gemeentehuis worden bezorgd of digitaal via omgeving@buggenhout.be. U kunt via de groene knop bovenaan deze pagina ook een afspraak maken via de website onder de rubriek "Stedenbouw - Openbaar Onderzoek Beleidsplan Ruimte Buggenhout".

Meer info

Lokaal bestuur Buggenhout organiseert een infomoment waarbij mensen vragen kunnen stellen over het ontwerp. Dit zal plaatsvinden op woensdag 24 april 2024, in de Raadzaal in Het Gemeentehuis (Nieuwstraat 2). Het infomoment start om 19u30 en eindigt om 22u.

Meer informatie over het beleidsplan, de MER documenten, het ontwerp en de participatiemomenten is hier terug te vinden. Als u bij het infomoment aanwezig wil zijn, kunt u zich inschrijven via deze link of een mail te sturen naar omgeving@buggenhout.be.

Deel deze pagina

woensdag 3 april 2024